Kinesiotaping


I humanmedicin har taping længe været en anerkendt og alment brugt del af den etablerede behandling, og understøtter stort set alle dele af den fysiske terapi.

Nu er denne viden overført til heste, og man har opnået dokumentation for at taping af heste, kan give samme terapeutiske resultater som på mennesker, med det forbehold at pelsen tillader det.


Jeg bruger Kinesiotaping som et supplerende redskab, til at understøtte den manuelle terapi, eller i genoptræningsforløb efter akutte skader i samråd med dyrlæge.


Taping har adskillige gavnlige effekter, og kan med forskellige teknikker bruges til at


  • Træne proprioception og derved øge bevidstheden om specifikke områder på kroppen
  • Øge muskeltonus
  • Påvirke leddenes bevægelighed
  • Stabilisere led
  • Forbedre blod- og lymfecirkulation og derved mindske muskelspændinger
  • Understøtte helingsprocesser efter skader eller operationer ved hurtigt og smertefrit at dræne området og mindske ødemer


Man kan altså bruge Kinesiotaping som supplement til manuel terapi til heste med svære muskelspændinger der har svært ved at slippe, heste med sene- og ledbåndsproblemer, heste med ødemer eller lymfeknuder, heste der skal træne kropsbevidstheden og som korrektion af forkerte bevægemønstre.


Effekten af tapingen afhænger af påføringsteknikken, og bruges oftest i genoptræningsforløb eller som supplement til at vedholde effekten af konsultationen.